V Wojewódzki  Festiwal Piosenki Niezapominajka 2021/2022

Karta zgłoszeniowa

Imię i nazwisko uczestnika/uczestników
Wiek uczestnika/uczestników:    
Szkoła lub placówka (pełna nazwa szkoły lub placówki i adres):    

Dane kontaktowe (na które będą przekazywane szczegóły imprezy):  


Opiekun:

Dobór repertuaru: oryginalny tytuł piosenki, autor tekstu, kompozytor muzyki
1.  
2.
3.
Uwagi techniczne:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).”