Warunki udziału w  IV Festiwalu Niezapominajka online:

 • Warunkiem udziału w Festiwalu jest zgłoszenie uczestnika/ów poprzez prawidłowe wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego”, znajdującego się na stronie www.niezapominajka.sp11.pl, w zakładce Zgłoszenia, w terminie 29.10.2020r
 • Dołączenie do „Formularza zgłoszeniowego”  nagrania
 • Przesłanie „Formularza Zgłoszeniowego” jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 • Film zgłoszony do konkursu musi być nagrany w warunkach domowych.
 • Film konkursowy powinien być nakręcony poziomo i ze statycznego ujęcia.
 • Prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub akompaniament własny (ocenie będzie podlegać tylko prezentacja wokalna) .
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji.
 • Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo. (w załączniku do formularza na stronie www.niezapominajka.sp11.pl  )
 • UWAGA Filmy konkursowe mogą być nagrane tylko i wyłącznie w warunkach domowych powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet.
 • Jest możliwość dostarczenia nagrania na płycie CD,DVD lub pendrive do CKiS w Tczewie Pani Anny Kruszyńskiej lub sekretariatu SP 11 Tczew do Pani Agaty Sowy, lub wysłania na e-mail: akruszynska@ckis.tczew.pl, agata.sowa@sp11.pl

            (Z DOPISKIEM – FESTIWAL NIEZAPOMINAJKA ONLINE)
           

tel./fax: 58 531 07 07 – CKiS wew. 33

tel./fax 58 531 59 52 – SP11

tel. 608 294 053 – Agata Sowa

 W konkursie mogą brać udział uczestnicy w kategoriach wiekowych :


I kategoria – 10 – 11 lat

II kategoria – 12 – 13 lat

III kategoria – 14 – 15 lat

IV kategoria – 16 – 19 lat

Szczegóły występów festiwalowych:

 • Każdy uczestnik może przesłać jedną piosenkę w swojej kategorii wiekowej.
 • Niezależne i profesjonalne jury powołane przez organizatora w trakcie konkursu  oceniać będzie – – umiejętności wokalne uczestnika, muzykalność, poczucie rytmu, znajomość tekstu,
 • W konkursie nagrodzeni zostaną trzej najlepsi wykonawcy. Ponadto każdy uczestnik i opiekun otrzyma dyplom uczestnictwa.
 • Zwycięzca nagrody publiczności ma zapewniony w ramach nagrody  udział w warsztatach wokalnych lub lekcjach śpiewu ufundowanych przez organizatora.